O tym, jak to świat pustki nie znosi, czyli krótka rozprawa o Halloween, Dziadach i Dniu Zmarłych

Pomieszanie dwóch światów i dwóch rodzajów praktyk zawsze rodzi pytanie o to, co ma większą moc, a jednocześnie w które z nich warto się zaangażować. Zazwyczaj jednak jest tak, że obie rzeczy w jakiś sposób działają – na różnych płaszczyznach. I tutaj pojawia się kwestia trudna, czyli podział. Bo jeden chce robić tak, a drugi inaczej. I żaden nie da się do niczego przekonać. Continue…

Jedność w różnorodności

Napiszę teraz zwykły komunał, ale pomimo tego wydaje mi się, że warto to przypomnieć: to, co najbardziej łączy nas w Kościele, to bycie ludźmi – nasze człowieczeństwo. Umiejętność nawiązywania wzajemnych relacji i dogadywania się jest najcenniejszym elementem naszego wspólnego bycia w Kościele. A że wspólnota Kościoła jest szeroka na cały świat – to człowieczeństwo musi odnajdywać się w mniejszych wspólnotach, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Łączą nas wartości, które istnieją ponad różnicami. Continue…

Przyjmijmy pokój Chrystusa w prawdzie

Rozpoczynam ten artykuł fragmentem z Pisma, który blokuje mnie zawsze przed ocenianiem wielu trudności w Kościele z którymi się spotykam – i to nie na sposób intelektualny, ale duchowy. Każda ocena pociąga za sobą konkretny osąd sytuacji, często mimowolny i automatyczny. W Kościele mamy jednak o wiele bardziej złożoną sytuację, bo mówiąc Kościół, mamy na myśli ludzi, którzy go tworzą. Kościół to zarówno ja, jak i Ty, jak i on, i ona.

Continue…

Nasza stale zadziwiająca niedoskonałość w Kościele

Zadziwienie jest w stanie ogarnąć człowieka w najbardziej niespodziewanym momencie. Słowa zadziwienie i niespodziewanie mają wspólny źródłosłów – dziwić się. Podkreślenie znaczenia jakiegoś słowa w pisaniu czegoś dla innych ma duże znaczenie, bo dzięki temu już od razu jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na coś ważnego. Interpretacja zawsze leży po stronie odbiorcy artykułu, dlatego też tyle mamy opinii i komentarzy. I można się tym po prostu zdziwić – a zdziwienie to początek do bycia odkrywcą! Dlatego i Słowo Boże pozwala nam być w naszej wolności odkrywcą. Skupmy się na zdziwieniu i na Słowie Bożym. Continue…