Oto piekło i potwornie realistyczny jego obraz

Malarstwo Hieronima Boscha i jego wyobrażenie piekła jest przerażające. I prawdopodobnie było dla jemu współczesnych ludzi. Ale jeszcze bardziej przerażającymi jego obrazy się stają, kiedy się je ożywi. Są wtedy potwornie realistyczne.

To film na dzisiaj. Film do trawienia. Owszem, straszny. Ale jeszcze straszniejsza jest pustka duchowa po tej niewłaściwej stronie rzeki.

Animated Hieronymus Bosch's Art by Buckethead, Spokes for the …

Animated Hieronymus Bosch's Art Music: Buckethead, Spokes for the Wheel of TormentVideo by https://vimeo.com/sydgaron

Opublikowany przez Freaks Piątek, 7 października 2016

Lektura na listopad

Polecam „Boską Komedię” Dantego. Wbrew pozorom jesień sprzyja czytaniu tej wybitnej lektury. Bo kiedy najlepiej uświadamiać sobie przejście, jeśli nie podczas jesieni?

Oto fragment z Pieśni III, w którym Dante opisuje swoje pierwsze wrażenie widoku piekła oraz to, jak zareagował Wergili na jego słowa. Tłumaczenie Edwarda Porębowicza (którego to przekład polecam):

„Stamtąd westchnienia, płacz, lament chorałem
Biły o próżni bezgwiezdnej tajniki:
Więc, już na progu stając, zapłakałem.

Okropne gwary, przeliczne języki,
Jęk bólu, wycia, to ostre, to bledsze,
I rąk klaskania, i gniewu okrzyki

Czyniły wrzawę, na czarne powietrze
Lecącą wiru wieczystymi skręty,
Jak piasek, gdy się z huraganem zetrze.

Nieświadomości skrępowany pęty:
„Mistrzu — spytałem — skąd ten chór boleści,
Kto ów lud taką snadź rozpaczą zdjęty?”

On rzekł: „Męczarnię takiej podłej treści
Znoszą w tym miejscu te dusze mizerne,
Które bez hańby żyły i bez cześci.”

Czytanie Dantego polecali chyba wszyscy kolejni papieże. Papież Franciszek w 2015 roku w przesłaniu dla papieskiej rady ds. kultury napisał, że:

Dante był „orędownikiem możliwości uratowania się, wyzwolenia, głębokiej przemiany każdego mężczyzny i kobiety, całej ludzkości (…) Zachęca on nas do tego by odnaleźć zagubiony i zatarty sens naszego ludzkiego dążenia i mieć nadzieję na ponowne zobaczenie świetlistego horyzontu, na którym rozbłyska w pełni godność osoby ludzkiej”.

Franciszek też zwrócił uwagę, że Dante „ma wciąż wiele do powiedzenia i zaoferowania poprzez swe nieśmiertelne dzieła”. Przywołał dokumenty swoich poprzedników, którzy cytowali Dantego podkreślając jego aktualność oraz wielkość nie tylko artystyczną, ale także teologiczną. Przypomniał, że całą encyklikę dedykował autorowi „Boskiej komedii” Benedykt XV w 600. rocznicę jego śmierci w 1921 roku. Papież ten, jak zauważył Franciszek, ukazał głębokie więzy między Dantem a Stolicą Piotrową.

Franciszek także w tym przesłaniu przytoczył list apostolski Pawła VI „Altissimi cantus” i zauważył, że do twórczości Dantego odwoływali się także święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Franciszek dodał, że on również, w swej pierwszej encyklice „Światło wiary”, Jan Paweł II czerpał z „ogromnego dziedzictwa obrazów, symboli i wartości” zawartych w „Boskiej komedii”.